<size=30>
[CZ/SK] Nexus
</size=30>

<size=30>Náš Discord</size=30>

<size=20>Pravidla</size=20>

<size=15>1. Zákaz TK/MTK. (TK mezi D-class je povolen) </size=15>
<size=15>2. Je zakázáno používat jakékoliv programy třetí strany</size=15>
<size=15>3. Je zakázáno obcházet bany</size=15>
<size=15>4. Je zakázán Teaming, pokud se nejedná o Chaos s SCP (pokud není cuffed D-Class)</size=15>
<size=15>5. Je přísně zakázán jakýkoliv typ griefingu</size=15>
<size=15>6. Je zakázáno používaní soundboardu ve vysílačce, intercomu, eventu, či spectatu. (V jiných situacích je povolen, ale musi být dobře nastavený)</size=15>
<size=15>7. Je zakázáno nepravdivě reportovat. Reportování za povolené věci je taky zakázáno</size=15>
<size=15>8. Je zakázáno se opakovaně odpojovat za SCP</size=15>
<size=15>9. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem narušovat práci administrace</size=15>
<size=15>10. Jste povinni se řídit i Discordovými pravidly, které se týčou chování</size=15>