Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię z przestrzeganiu go!
Regulamin serwera


1. zakazy


-wykorzystywania cheatów i bugów
-teamkill
-sojusze:
* SCP z klasa d, MTF, naukowcy , CI
* klasa d z SCP, MTF wyjątek: gdy MTF jest skuta
* naukowcy z SCP, CI wyjątek: gdy CI jest skuta
* MTF z SCP, CI, klasa d wyjątek: gdy klasa d jest skuta
* CI z SCP, MTF, naukowcy wyjątek: gdy naukowcy są skuci
-celowego rozkuwania celu zabicia
-utrudnianie rozgrywki graczom z twojego teamu
-używania modulatorów głosów, bindów
-puszczanie muzyki
-mówieniu języku innym nisz Polski
-używanie mikrofonu przez osoby przed mutacją gdy niema takiej potrzeby
-obrażania innych graczy, propagowanie treści nie zgodnych z polskim prawem
-podpowiadania żywym graczom przez osoby martwe
-używanie potocznego nazewnictwa SCP
-zemsty za zabicie w aktualnej/poprzedniej rundzie
-używanie informacji zdobytych podczas bycia martwy lub przed śmiercią

<color="blue">2 nakazy


- wykonywanie poleceń administracji
- nie bycia toksycznym
- przestrzegania regulaminu
- wykonywanie poleceń osób wyższej randze (MTF)


3 inne


- do pisania zgłoszeń służy nick który jest w nawiasie
- administracja zarzeka sobie prawo do nakładania kar za rzeczy nie uwzględnione w regulaminie


lista plugins jest dostępna na discord
Serwer discord kliknij</size>