StressRoom


Regulamin


Zakazuje się:

— Griefingu (Zamykania drzwi przed nosem, teamkillowania, trollowania, itd) (NIE DOTYCZY KLASY D!)

— Siedzenia w jednym pokoju przez długi czas (tylko jeżeli ma to wpływ na przedłużanie gry)

— Używania zewnętrznego opragramowania do wspomagania (cheatowania)

— Ujawniania rangii administracji jeżeli jest ukryta

— Nadużywania bindów (chodzi o denerwujące bindy)

— Przeszkadzania administracji podczas jej pracy

— Zabijania skutych osób klasy D i naukowców

— Nadmiernego toksycznego zachowania

— Świadomego przedłużania gry

— SpawnkillinguTrzeba przestrzegać:

— Listy ról, które mogą ze sobą współpracować

— Chociaż w najmniejszym stopniu kultury

— Regulaminu serwera

— Słów administracji


Wejdź na nasz serwer DISCORD


Role ze sobą współpracujące

Klasa D-->CI,SCP,Naukowcy(do momentu ucieczki)

Naukowcy-->MTF,Klasa D (do momentu ucieczki)

MTF-->Naukowcy

CI-->Klasa D,SCP(do pewnego momentu)

SCP-->Klasa D,CI(do pewnego momentu)


Współpraca między wrogimi klasami może zostać nawiązana jeśli jedna ze stron sie podda (oprócz SCP)


Bardziej rozwinięty opis współpracy między rolami znajdziesz na naszym serwerze