Discord server

🔫 § č.1 | Zákaz teamkillingu.
Teamkilling, neboli zabíjení svých spoluhráčů je zakázán - neplatí pro Class-D.
Zabití více než jednoho spoluhráče se říká Multi-teamkill (MTK
), což je také zakázáno.
Nesmíte zabít zatknutého hráče, pokud jste jej nezatkli vy nebo jste nezískali povolení od osoby co hráče zatkla.
Střílení do spoluhráčů (shadowhitting) je zakázáno.
Pokud střílíte po členu nepřátelského týmu a omylem trefíte spoluhráče (crossfire), nic se neděje.

👬 § č.2 | Zákaz teamingu.
Teaming je jakákoliv spolupráce se členem nepřátelského týmu. Spolupráce je povolena pouze pokud je člen protějšího týmu zatknutý.

🔊 § č.3 | Zákaz Voice Spamu.
Jako Voice Spam se počítá přehrávání hlasitých nebo opakovaných zvuků.
Je zakázána jakákoliv diskriminace (urážky jiných pohlaví, ras či sexuálních oritentací).
Je zakázáno využívat v komunikaci slova která jakkoliv uráží jiné rasy v jakémkoliv kontextu!
Propagace bez povolení člena Vedení serveru je zakázána.
Užívání programů pro změnu hlasu je zakázáno.
Uživání programů pro přehrávání zvukových klipů (soundboard) je povoleno pouze v Proximity voice chatu.

<size=14>😴 § č.4 | Zákaz zdržování hry.

Jako zdržování hry se počítá stání na jednom místě po dobu delší než 2 minuty.

<size=14>🔨§ č.5 | Zákaz kažení hry.

Zákaz úmyslného odpojování během přeměny na SCP-049-2.
Zákaz úmyslné sebevraždy za jakékoliv SCP.
Zákaz zavírání dveří členům svého týmu. Toto je povoleno pouze pokud vás pronásleduje SCP a jste v bezprostředním nebezpečí.
Zákaz odpoutávání hráčů které jste vy sami nezatkli.
Zákaz zvýhodňování živých hráčů předáváním informací ze Spectatoru. (povoleno pouze skrz SCP-1576).

<size=14>📋 § č.6 | Zákaz maření práce admin týmu.

Je zakázáno jakkoliv kazit či překážet v práci člena admin týmu.
Nespolupráce nebo odpojování při výslechu vyústí pouze v delší ban.
Urážení členů admin týmu je zakázáno.
Střílení do všech výslechových věží je zakázáno.
Posílání nepravdivých či nesmylných reportů je zakázáno.

Pro plné znění pravidel a všech vyjímek se připojte na náš Discord server! Invite je na začátku, stačí kliknout.