(HUN)

[0.] Ezen szabályzat mindenkire egyaránt vonatkozik, senki sem kivétel, senki nem áll felette!
[0,1.] A szabályzat kijátszása szintén szabályszegésnek fog minősülni!
[1.] Legyél minimum 13 éves!
[2.] Emberek zaklatása és/vagy hergelése szigorúan tiltott!
[2,1.] Ebbe beletartozik a rasszizmus, szexizmus, homofóbia, ideológiák/viselkedésmódok ráerőszakolása" másokra, stb..!
[3.] A politizálás szigorúan tiltott!
[4.] Hirdetés, Reklámozás (Discord, Twitch, YouTube stb.) tiltott!
[4,1.] A klánok hirdetése is tilos!
[5.] A toxikus viselkedést nincs tolerálva, büntetést von maga után!
[5,1.] Mások szidása és a túlzott káromkodás tilos!
[5,2.] Szigorúan tilos a simpelés minden formája, még, ha viccből is csinálod!
[5,3.] Csapattárs hátráltatása tilos!
[5,4.] A teamelés szigorúan tilos minden játékos számára!
[5,5.] Tilos mások játékélményének az oktalan rontása!
[5,5,1.] Tilos indokolatlanul megölni bárkit (pl.: lekötözött d-osztály/tudós)!
[5,5,2.] Kiemelendő példának a spawnkill!
[5,6.] A szerepeldobás tilos!
[6.] A zene és hangeffektek bejátszása/voicechanger használata tilos!
[6,1.] Ordibálás, illetve earrapelés szigorúan tilos!
[7.] A campelés nem engedélyezett (Az számítandó campelésnek, ha ugyanabban a szobában vagy zónában (ha senki nincs a zónában és ok nélkül vagy ott) maradsz huzamosabb ideig (3-5 perc)!
[7,1.] A spawncamp szintén tilos
[9.] Személyzeti tagok megszemélyesítése, nevük használata súlyos büntetést von maga után, ha 24 órán belül nem változtatod meg!
[9,1.] Személyzeti tagnak kiadni magad szigorúan tilos és súlyos büntetést von maga után!
[10.] Tilos a bárkivel való kivételezés!
[11.] A közösséget romboló tevékenység (ami akár csak valaki jelenléte a szerveren) nincs tolerálva a szerveren, és súlyos esetben permanens szankciót is vonhat maga után!

(ENG)

[0.] This policy applies equally to everyone, no one is an exception, no one is above it!
[0,1.] Circumvention of the rules will also be considered a violation!
[1.] Be at least 13 years old.
[2.] Harassment and/or insulting of people is strictly prohibited!
[2,1.] This includes racism, sexism, homophobia, imposing ideologies/behaviors on others, etc.!
[3.] Politics is strictly forbidden!
[4.] Advertising, advertising (Discord, Twitch, YouTube, etc.) is prohibited!
[4,1.] The advertising of clans is also forbidden!
[5.] Toxic behavior will not be tolerated, it will be punished!
[5:1.] Scolding others and excessive profanity are forbidden.
[5,2.] All forms of shimmying are strictly forbidden, even if you do it as a joke!
[5,3.] Hindering a teammate is prohibited!
[5,4.] Teaming is strictly forbidden for all players!
[5,5.] It is forbidden to unreasonably spoil the gaming experience of others!
[5,5,1.] It is forbidden to kill anyone without gratuitousness (e.g. tied d-class/scientist)
[5,5,2.] One example to highlight is spawnkill!
[5,6.] Casting is forbidden!
[6.] Music and sound effects/voicechangers are prohibited.
[6,1.] Yelling or earraring is strictly forbidden!
[7.] Camping is not allowed (Camping is if you stay in the same room or zone (if no one is in the zone and you are there for no reason) for a long time (3-5 minutes)!
[7,1.] Spawncamp is also prohibited
[9.] Impersonating staff members or using their names will result in severe penalties if you do not change them within 24 hours!
[9,1.] Impersonating yourself as a staff member is strictly forbidden and will result in severe penalties!
[10.] Favoritism with anyone is forbidden!
[11.] Activity that destroys the community (even the presence of someone on the server) is not tolerated on the server and in severe cases may result in permanent sanctions!

Discord link: https://discord.gg/fQbKyqAc