<align="center"><size=45>[PL] Pałac Klasy D
<size=25>
<size=25>DiscordRegulamin

<size=15>Copyright © 2022 AtomSnow & Andromeda
<size=15>E-Mail: [email protected]

<size=7><color=green>Wszystkie sprawy biznesowe, autorskie proszę kierować na E-Maila