SERWEROWNIA
</size=40>

<size=20>1. Zakaz teamkillowania
2. zakaz puszczania bindów, chyba że administracja wyrazi na to zgodę
3. zakaz propagowania nazizmu, rasizmu etc.
4. scp nie mogą teamować się z żadną klasą ludzką
5. zakaz unikania gry jako scp
6. 079 ma nakaz pomagania innym scp
7. klasy d mogą się teamkillować

Discord