Regulament - <color=#FF3030>ROMANA</color>:


[1] Pentru a menține echitatea jocului, vă rugăm să nu furnizați informații în afara jocului care ar putea oferi un avantaj nedrept.
[2] Comunitatea noastră promovează un mediu sigur și respectuos, în care hartuirea, rasismul, sexismul și orice formă de comportament toxic sunt strict interzise. Vă rugăm să fiți conștienți de limbajul pe care îl utilizați atunci când comunicați cu ceilalți jucători sau cu membrii echipei noastre.
[3] Vă rugăm să nu utilizați exploatații în avantajul personal. Respectați regulile și echilibrul jocului pentru a menține o experiență plăcută pentru toți jucătorii.
[4] Camping-ul intenționat, care constă în staționarea prelungită într-un anumit loc pentru a întârzia desfășurarea rundei, va fi sancționat conform regulamentului. Vă încurajăm să fiți activi în joc și să participați în mod constructiv la gameplay.
[5] Pentru a menține o atmosferă coerentă în comunitatea noastră, vă rugăm să nu faceți reclamă fără a obține în prealabil permisiunea managerului nostru. Cu toate acestea, sunteți bineveniți să includeți linkuri către conturile voastre Twitch sau YouTube în numele vostru de utilizator.
[6] Orice formă de hack sau cheat va fi tratată cu seriozitate și va duce la suspendarea permanentă a contului. Respectați integritatea jocului și nu încercați să obțineți un avantaj neloial prin mijloace nepermise.
[7] Suntem deschiși față de utilizarea moderată a funcției de microfon în joc, însă vă rugăm să evitați spam-ul excesiv sau abuziv. Fiți conștienți de impactul pe care îl aveți asupra experienței altor jucători și evitați spam-ul în chat-ul spectatorilor, chat-ul SCP, chat-ul radio și intercom. Folosirea unui modificator vocal este strict interzisă pentru a evita confuziile sau perturbarea comunicării în joc.
[8] Dacă aveți un nume de utilizator cu conotații jignitoare sau ofensatoare, veți primi o avertizare sau veți fi îndepărtat temporar din joc. Vă rugăm să fiți respectuoși și să alegeți un nume adecvat pentru a menține o atmosferă plăcută pentru toată lumea.
[9] Pentru a asigura un echilibru în joc și pentru a evita întârzierile prelungite, teaming-ul este permis numai între membrii Chaos Insurgency și SCP-uri. Vă rugăm să respectați această regulă și să nu formați alianțe sau să cooperați în mod nepermis cu alte facțiuni sau grupuri în cadrul jocului.

Contact Owner: [email protected] |
Discord: Apasă aici pentru redirectionare!
<color=#8CD7FF>

Rules - <color=#FF3030>ENGLISH</color>:


[1] In order to maintain fairness in the game, please do not provide information outside the game that could give an unfair advantage.
[2] Our community promotes a safe and respectful environment, where harassment, racism, sexism, and any form of toxic behavior are strictly prohibited. Please be mindful of the language you use when communicating with other players or our team members.
[3] Please refrain from using exploits for personal gain. Respect the rules and balance of the game to ensure an enjoyable experience for all players.
[4] Intentional camping, which involves prolonged stay in a specific location to delay the progress of the round, will be penalized according to the rules. We encourage you to actively participate and engage in constructive gameplay.
[5] To maintain consistency within our community, please refrain from advertising without obtaining prior permission from our manager. However, you are welcome to include links to your Twitch or YouTube accounts in your username.
[6] Any form of hacking or cheating will be taken seriously and will result in a permanent ban. Please respect the integrity of the game and refrain from seeking unfair advantages through unauthorized means.
[7] We are open to the moderate use of the microphone feature in the game, but please avoid excessive or abusive spam. Be aware of the impact you have on other players' experience and avoid spamming in spectator chat, SCP chat, radio chat, and intercom. The use of a voice changer is strictly prohibited to prevent confusion or disruption of in-game communication.
[8] If you have a username with offensive or derogatory connotations, you will receive a warning or temporary removal from the game. Please be respectful and choose an appropriate name to maintain a pleasant atmosphere for everyone.
[9] To ensure game balance and avoid prolonged delays, teaming is only permitted between Chaos Insurgency and SCPs. Please adhere to this rule and refrain from forming alliances or cooperating unnecessarily with other factions or groups within the game.

<align="center">Contact Owner: [email protected]
Discord: Click Here!
<color=#8CD7FF>