[PL] POTWORKOWNIA

<a href="https://discord.gg/qHkQrgTHvn">Discord</a>

<align=center>
<size=15><align=left><color=#FFFFFF>
<size=25>1 ZASADY OGÓLNE

<size=15>1.1 Zakazuje sie wyzywania graczy
1.2 Zakazuje sie puszczania bindów
1.3 Zakazuje sie zadużywania mikrofonu
1.4 Zakazuje sie uciekania z wieży
1.5 Zakazuje sie szerzenia nienawisci
1.6 ZAkazuje sie reklamowania serwerów lub stron internetowych
1.7 Admnistracja ma prawo karać graczy za rzeczy niezawarte w regulaminie
1.8 Zakazuje sie rzeczy rasistowskich
1.9 Zakazuje sie podszywania pod administracje

<size=25>2 ZASADY GRY

<size=15>2.1 Zakazuje sie Teamkill'owania
2.2 Zakazuje sie SpawnKIll'owania
2.3 Zakazuje sie zabijania skutych graczy
2.4 Zakazuje sie Grieff'owania
2.5 Zakazuje sie popełniania samobojstwa jako podmiot SCP
2.6 Zakazuje sie używania cheatów lub jakichkolwiek exploitów
2.7 Serwer Only Polish
2.8 Zakazuje sie team'owania (Tabela Sojuszy)