══════════════════════════════════════════════════


[PL] Strefa [REDACTED] Patologia</size>


══════════════════════════════════════════════════


════║OGÓLNY REGULAMIN║════


[1] Zakaz poruszania tematów nazistowskich, faszystowskich itp.
Przekleństwa itp są dozwolone ale unikajcie tematów związanych z religią itp.

[2] Zakaz używania wspomagaczy
Jest całkowity zakaz używania aimbota lub innych aplikacji sprawiających ułatwienie rozgrywki