Regulamin:
- Zakaz współpracy SCP z innymi klasami,
- Szanuj innych graczy,
- Wejdź na oficjalny discord Elysium: https://discord.gg/sjQP6h2WYn
- Nie używaj oszustw,
- Stosuj się do poleceń administracji.