Link do discord --> DISCORD
ZASADY OGÓLNE

1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.2 Zakazane jest przeszkadzanie swojej drużynie (teamkilling, intencjonalne zamykanie drzwi, bezpodstawne strzelanie itp.)
1.3 Używanie jakichkolwiek wspomagaczy (cheatów) będzie surowo karane.
1.4 Zakazane jest wykorzystywanie błędów gry (bugów, glitchy. itd.)
1.5 Reklamowanie czegokolwiek bez zgody właściciela/osoby z administracji będzie karane.
1.6 Staraj się nie nadużywać mikrofonu.
1.7 Puszczanie bindów na spectatorze, intercomie bądź radiu będzie karane.
1.8 Na serwerze można puszczać bindy (administracja może nakazać ich wyłączenie)
1.9 Zakaz celowego zabijania się na tesli jako podmiot SCP
1.10 Zakazane jest focusowanie się na jakąś osobę.
1.11 Zakaz zabijania np. skutej klasy D, zakładnika można zabić jedynie, gdy osoba skuta jest ostatnia i przedłuża rundę / nie wykonuje rozkazów.
1.12 Zakazane jest kopiowanie regulaminu.

ZASADY TEAMÓW

Klasa D - Naukowiec (jeżeli żadna ze stron nie ma broni, lub jedna ze stron jest skuta przez drugą)
NTF/Ochrona - Klasa D (jeżeli żadna ze stron nie ma broni, lub jedna ze stron jest skuta przez drugą)
CI - NTF/Ochrona (jeżeli żadna ze stron nie ma broni, lub jedna ze stron jest skuta przez drugą)
NTF/Ochrona - Naukowiec
NTF/Ochrona - CI (jeżeli jedna ze stron jest skuta przez drugą)
CI - Klasa D
CI - Naukowiec (jeżeli jedna ze stron jest skuta przez drugą)
CI - SCP (jeżeli w placówce nie znajduje się żadna klasa D)