Tajemnicza Fundacja

Zapraszamy na nasz serwer Discord

REGULAMIN
1.W grze posługujemy się językiem Polskim. (Only Polish)
2.Zakaz teamkillowania
3.Zakaz spawnkillowania
4.Zakaz popełniania samobójstwa jako SCP
5.Zakaz gryfingu.
6.Zakaz zabijania związanych graczy (nie tyczy się SCP)
7.SCP ma nakaz ze sobą współpracować
8.Kampienie jest niedozwolone (nie licząc SCP-049, SCP-096, SCP-939 oraz gdy gracze są ostatnimi celami SCP)
9. Zakaz świadomego przedłużania rundy
10.Nick powinien być czytelny
-10.A.Nic nie może propagować nienawiści, ideologi, itp
-10.B.Zakaz zawierania w nicku reklamy która działa na szkodę serwera
-10.C.Nick nie może przypominać nicku administratora oraz innych graczy
11. Zakaz propagowania nienawiści, ideologi, itp
12.Zakaz reklamowania innych serwerów
13.Zakaz działania na szkodę serwera
14.Zakaz nadużywania mikrofonu
15.Bindy są dozwolone dopóki:
-Nie propagują nienawiści, ideologi, itp
-Nie są zbyt głośnie
-Nie przeszkadzają innym graczą
15.A.Zakazane jest puszcznie bindów na czacie globalnym (przed startem, obserwatorów, SCP, radio)
(Nie znajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania)
(Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez poinformowania wszystkich)
(Administracja ma prawo do ukarania użytkownika za szkodliwy czyn nieopisany w tym regulaminie)