Tajemnicza Fundacja

Zapraszamy na nasz serwer Discord

REGULAMIN
1. W grze posługujemy się językiem Polskim. (Only Polish)
2. Zakaz popełniania samobójstwa jako scp.
3. Zakaz teamkillowania. (stosuj się do tabeli sojuszy)
4. Zakaz spawnkillowania.
5. Nie przedłużaj rundy.
6. Zakaz gryfingu.
7. Nie zabijaj graczy jak są skuci. (Nie tyczy się SCP)
8. Nie trzeba wykonywać rozkazów przełożonych. (MTF)
9. Kampić może tylko SCP-049 i SCP-096.
10. SCP muszą ze sobą współpracować.
11. Nick powinien być czytelny.
12. Nick nie może obrażać innej osoby ani zawierać przekleństw.
13. Jeżeli w nicku będzie zawarta reklam od razu dostaniesz BANA.
14. Nick nie może być taki sam/podobny do nicków osób z administracji jak i innych graczy.
15. Zakazane jest jakiekolwiek działanie na szkodę serwera.
16. Zakaz reklamowania innych serwerów w każdy możliwy sposób.
17. Na serwerze zakazuję się jakichkolwiek form rasizmu, nękania oraz nawoływania do nienawiści i przemocy.
[Nie znajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania]
[Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez poinformowania wszystkich]
[Administracja ma prawo do ukarania użytkownika za szkodliwy czyn nieopisany w tym regulaminie]
[Zakaz wykorzystywania jakichkolwiek luk w regulaminie]