Zapraszamy na serwer >Discord<

(GRA)
1. W grze posługujemy się językiem Polskim. (Only Polish)
2. Zakaz teamkillowania. (stosuj się do tabeli sojuszy)
3. Zakaz spawnkillowania.
4. Nie przedłużaj rundy.
5. Zakaz gryfingu.
6. Nie zabijaj graczy jak są skuci. (Nie tyczy się SCP)
7. Nie trzeba wykonywać rozkazów przełożonych. (MTF)
8. Kampić może tylko SCP-049 i SCP-096.
9. SCP muszą ze sobą współpracować.

(Nick)
1. Nick powinien być czytelny.
2. Nick nie może być taki sam/podobny do nicków osób z administracji jak i innych graczy.
(czat Głosowy)
1. Zakaz puszczania bindów i modulatorów.
2. Odnoś się z szacunkiem do innych.

(Inne)
1. Zakazane jest jakiekolwiek działanie na szkodę serwera.
2. Zakaz reklamowania innych serwerów w każdy możliwy sposób.
3. Na serwerze zakazuję się jakichkolwiek form rasizmu, nękania oraz nawoływania do nienawiści i przemocy.

(Informacja)
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania
Administracja ma prawo do ukarania użytkownika za szkodliwy czyn nieopisany w tym regulaminie
Zakaz wykorzystywania jakichkolwiek luk w regulaminie