[<b>PL] Peryferia #1</b>
discord.gg/Peryferia

ㅤㅤㅤZASADY SERWERA SCP SECRET LABORATORY

§ 1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z nieprzestrzegania go.
§ 1.2 Nakazuje się słuchania poleceń Administracji.
§ 1.3 Administracja może ukarać nawet za przewinienia nie wspomniane w regulaminie.
§ 1.4 Sytuacje nie ujęte w regulaminie Administracja będzie rozpatrywać osobno.
§ 1.5 Zakazane jest działanie na szkodę serwera.
§ 1.6 Zakaz współpracy z wrogimi drużynami (tzw: teamowanie).
§ 1.7 Zakaz zabijania skutej klasy D (nie dotyczy SCP).
§ 1.8 Zakaz wykorzystywania błędów gry.
§ 1.9 Zakaz używania oprogramowań dających przewagę nad innymi graczami.
§ 1.10 Zakaz sabotowania np: zamykanie drzwi przed osobami z tej samej drużyny.
§ 1.11 Zakaz puszczania bindów przez intercom.
§ 1.12 Zakaz upubliczniania informacji prywatnych
§ 1.13 Zakaz wszelkiego reklamowania.
§ 1.14 Zakaz wyjawiania wrażliwych informacji personalnych.
§ 1.15 Zakaz nękania innych członków naszej społeczności.
§ 1.16 Zakaz toksyczności
§ 1.17 Zakaz unikania gry jako SCP (wychodzenie z gry, samobójstwo)
§ 1.18 Zakaz upubliczniania treści NSFW.