[PL]Permil


Zapraszamy na serwer Discord, gdzie dostaniesz więcej informacji. Regulamin, który jest tutaj może być nieaktualny. Na Discordzie zawsze będzie aktualny.

════║REGULAMIN║════


════║Zasady Ogólne║════

1. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z otrzymaniem kar
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegani


════║Zasady║════

1. Zakaz używania wspomagaczy
2. Zakaz używania bindów
a) Puszczanie muzyki jest uznawane za używanie bindów
3. Zakaz nadużywania mikrofonu
4. Zakaz nadużywania przekleństw
5. Proszona jest kultura osobista do rang Administracji i do V.I.P`ów
6. Gdy gracz grający na serwerze złamie regulamin, ma prawo się wytłumaczyć przed administratorem
a) Gdy gracz się nie słucha administratora może dostać dłuższego bana
b) Gdy gracz nie zgadza się z swoją karą na serwerze może odwołać się od bana
7. Sabotaż drużyny (nie obowiązuje klas D)
a) zamykanie drzwi
b) samobójstwo (nie dotyczy Administracji)
- Samobójstwo czyli zabicie się na tesli (nie dotyczy SCP-049-02 gdy jest SCP-079) bez powodu, Zabicie się z dużej wysokości
(surfuce), zabicie związanej klasy D lub naukowca.
8. Sojusz z przeciwnymi drużynami są nie dozwolone
a) Wyjątki: CI z SCP, klasy D z Naukowcami, klasy D z SCP
b) Gdy dana klasa z przeciwnej drużyny jest związana nie jest już uważane za Sojusz