<align="center"><#ff0000ff>Ośrodek -<#ffffff><size=380%> 17</size>

<align="center"><#008000ff>Aby dołączyć da naszego discorda kliknij:<#ffffff> <#ff0000ff>TUTAJ<#ffffff><align="center"><#0000ffff>Przeczytanie regulaminu jest obowiązkowe.<#ffffff>

<align="center"><#ff0000ff>REGULAMIN<#ffffff>