<b><size=15>Nasz Discord!

[PL] Wyznawcy Sciany

Serwer Boosterzy posiadają rangę na Discordzie i w SCP:SL

Regulamin
1. Zakaz Popełniania Samobójstwa Jako SCP.

2.1 N-wordy są Zakazane.

2.2 Zakaz Sojuszy z SCP Tylko Chaosy Mogą Współpracować.

3. Zakaz wchodzenie w Miejsca Trudno Dostępne Dla SCP.

4. Zakaz Podszywania się Pod Administracje.

5. Zakaz Spawn Killing-u.

6. Zabronione Jest Świadome Przedłużanie Gry

7. Zakaz Sabotowanie Swojej Drużyny (Nie Dotyczy Klasy D.)

8. Zakaz Team Killing-u.

9. Zakaz Byciem Toksycznym.

10. Zakaz Nękanie Bądź Prześladowanie.

11. Zakaz Darcia się Do mikrofonu.

12. Zakaz Puszczania Bindów.

13.1 Skutą Osobę Można Zabić Tylko Kiedy Nie Wykonuje Poleceń.

13.2 Zakaz Zabijania Specjalnie Skutych Graczy.