AWOKADO
____________________________________________________________________
Kontakt:
Discord: </color>Awokado</size></i></b>
Email: </color>[email protected]</size></color>


____________________________________________________________________

Regulamin

<align=left>1. Zakazuje się łamania Prawa Polskiego.
2. Zakazuje się szerzenia treści nazistowskich / komunistycznych / dotyczących LGBT / politycznych.
3. Nakazuje się przestrzegania zasad Twarde Role Granie.
4. Administrator może banować za czyny nieuwzględnione w regulaminie, ale szkodzące serwerowi.


____________________________________________________________________
</size></align><align="center">
Na serwerze discord możecie się odwołać od bana
>
</color>DISCORD</size></i></b> <

____________________________________________________________________

Owner sieci
Onufraj#2137
Czarny#3356