[CZ/EN] AeyesiNetwork - VANILLA

Náš discord server / Our discord group:
https://discord.gg/Rpb4HqPB (Klik pro otevření / Click to open)

Český popis:
Nemodifikovaný server zaměřující se na čistou originální hru.
Pozor, zabíjení spoluhráčů je povolené!


Pravidla:
1. Žádné hacky & exploity a ostatní způsoby rozbíjející hru.
2. Zákaz zabíjení členů stejného týmu (Při přestřelce je tolerováno).
3. Zákaz řvaní/ječení a jiného toxického chování obtěžujího ostatní hráče.


Porušení pravidel lze nahlásit pomocí kontaktu níže (Důkaz jakéhokoli druhu jako např. video hodně pomůže).

English description:
Unmodded server focusing on pure vanilla gameplay.
Beware, friendly fire is enabled!


Rules:
1. No hacks & exploits and other ways of breaking the game.
2. No teamkilling for any members of the same team (crossfire can be tolerated).
3. No yelling/screaming or other toxic behaviour that may annoy other players.


Rule violation can be reported using the contact information below (Proof of any kind, such as video greatly helps).

Kontakt / Contact:
Discord: Aeyesi#8309
E-mail: [email protected]

Užijte si hru! / Enjoy!
- Aeyesi