<size=30>
Regulamin NaczoSCP
</size=40>

(Link Do naszego Discorda)

(Tabela sojuszy znajduje się: Tutaj)


<size=20>
1. Regulamin rozgrywki:
</size=40>

§1 Zakazuję się sabotowania drużyny przez wszelkie metody utrudniania rozgrywki (nie dotyczy klasy D):
a) Kradzież przedmiotów sojusznika
b) Teamkill
c) Zdradzanie przeciwnikom pozycji sojusznika
d) Zamykanie drzwi przed twarzą
e) Obijanie sojuszników
§2 Zabrania się celowego unikania gry jako SCP 049-2.
§3 Zabrania się używania bug'ów gry/exploit'ów.
§4 Istnieje obowiązek bezwzględnego stosowania się do tabeli sojuszy (dostępna na naszym DC).
§5 Surowo zabronione jest stosowanie cheat'ów.

<size=20>
2. Regulamin chat'u głosowego:
</size=40>

§1 Zakazuje się używania modulatorów głosu.
§2 Zakazuje się używania bindów na:
a) Intercomie
b) SCP chat'cie
c) Spectator chat'cie
d) Radiu
§3 Bindy są dozwolone jeśli nie naruszają innych podpunktów regulaminu.
§4 Zakazuje się nadmiernego używania wulgaryzmów.
§5 Każda forma obrazy graczy, administracji i serwera jest surowo zabroniona.
§6 Zakazuje się używania przesterów.
§7 Administrator serwera ma prawo prosić gracza o zaprzestanie używania bind'ów jeśli uzna to za stosowne.

<size=20>
3. Regulamin administracji:
</size=40>

§1 Administracja ma prawo zmienić regulamin, a informacja o tym umieszczona będzie na naszym DC.
§2 Administracja ma prawo ukarać gracza za coś niezapisanego w regulaminie, jeśli uzna to za konieczne.
§3 Administracja nie może nadużywać swoich uprawnień nadmiernie wpływając na rozgrywkę (nie dotyczy event'ów).
§4 Administracja musi przestrzegać regulaminu serwera.

<size=20>
4. Dodatkowe informacje:
</size=40>

§1 Jeśli członek administracji łamie regulamin to można zgłosić go do Owner'a albo Co-Ownera na naszym serwerze DC.
§2 Graczy zgłaszać można używając przycisku na liście graczy.
§3 Na naszym serwerze dc istnieje również możliwość zgłoszenia gracza lub administratora za pomocą ticket'u.