<align="center">Witamy na serwerze Brygada SCP!
<align="center">Serwer stawiający na przyjemną rozgrywkę!


Zapraszamy na naszego Discorda(kliknij by wejść)
Bezpośrednie zaproszenie do przepisania: https://discord.gg/AfvYwb3

Dowiesz się tam więcej o naszym serwerze, także serdecznie zapraszamy!


VIP i VIP+ zapewniają dużo korzyści, wejdź na nasz serwer Discord by dowiedzieć się więcej!

Na naszym serwerze znajdują się pluginy urozmaicające rozgrywkę, więcej informacji na serwerze Discord!

Regulamin Servera SCP: Secret Laboratory
Server is Polish so it is obligatory to use Polish. Using any other language will be punished.

<size=9>1. Regulamin obowiązuje każdego gracza na serwerze. Oznacza to, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
2. Nadużywanie mikrofonu jest zabronione.
2a. Pod nadużywanie podchodzi: Puszczanie muzyki, bindów, piski, krzyki i inne dziwne dźwięki.
3. Obowiązuje zakaz używania modyfikacji wpływających na rozgrywkę.
4. Zakazuje się posiadania podobnych/identycznych nicków jak Administracja.
5. Nick gracza musi być cenzuralny i możliwy do przeczytania.
6. Zabrania się świadomie używania błędów gry/mapy/serwera.
7. Na serwerze panuje obowiązek przestrzegania zasad kultury.
7a. Wypowiedzi nie powinny zawierać nadmiaru wulgaryzmów, treści dyskryminujących bądź propagować treści pornograficznych, nazistowskich, komunistycznych oraz związanych z nielegalną działalnością.
7b. Zakazanym jest obrażanie innych graczy
7b+. Obrażanie uczuć religijnych, seksizm, itp. może zostać ukarane permbanem bez ostrzeżenia.
8. Zakaz kampienia w miejscach otwieranych kartą.
8a. Za kampienie uważa się stanie dłuższe niż minutę pod danym miejscem.
8b. Gracz po ostrzeżeniu przez Administratora wiadomością na górze ekranu musi w ciągu minuty zaprzestać kampienia. (Wiadomość będzie się wyświetlała przez równą minutę).
8c. Odejście parę metrów dalej i ukrycie się blisko przejścia nadal jest kampieniem!
8d. Wyjątkiem jest, gdy gracz jest ostatnim celem.
9. Zakaz sabotowania swojej drużyny (nie tyczy się to klasy D). Pod sabotowanie drużyny podlega:
9a. Celowe zamykanie drzwi przed członkiem drużyny.
9b. Pomoc przeciwnikowi w zabiciu członka drużyny.
9c. Jeśli popełnia się samobójstwo JAKĄKOLWIEK klasą (nie dotyczy ADMINów, pomocy SCP-079 jako Zombie na Tesli).
9d. Kradzież przedmiotów członka drużyny.
10. Zakaz zabijania Personelu Klasy D i Naukowców(nie tyczy się to SCP), gdy się poddadzą. Należy dać również szansę na poddanie się. Wyjątkiem jest:
10a. CI nie mają rozbrajaczy więc zasada ta ich nie zobowiązuje wobec Naukowców. (Wyjątek: zasada 10d).
10b. Gdy poddający się gracz posiada broń.
10c. Gdy poddający się gracz ucieka/nie wykonuje poleceń osoby.
10c+. Polecenia nie mogą skutkować śmiercią. (Wyjątek: żywa tarcza przed SCP, klatka SCP-106)
10d. Gdy poddający się gracz znajduję się w innej strefie niż Light (wyjątkiem jest, gdy gracz już wcześniej poddał się w strefie Light i jest związany).
10e. Jeśli Klasa D (bądź Naukowiec) ma zakładników, wchodząc do Heavy Zone musi mieć wyciągniętą broń. Posiadanie schowanej broni będzie skutkowało banem.
11. Zakazuje się specjalnego rozwiązywania Klasy D bądź Naukowców w Heavy Zone w celu eksterminacji.
12. Sojusze z drużynami przeciwnymi są zabronione.
12a. Wyjątki: Klasa D x Naukowcy ; CI/Klasa D x SCP.
13. Celem klasy D i Naukowców jest ucieczka. Oddalanie tego w czasie będzie skutkowało banem.
14. Niewykonywanie służbowych poleceń Administratora będzie karane banem.
15. Administracja rozwiązuje wszelkie niedomówienia z regulaminem, oraz ma prawo do nakładania kar według własnego uznania. Jeżeli nie zgadzasz się z karą, możesz napisać to na kanale Discord'a #odwołania.