<align="center">REGULAMIN
Nie znajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania
1. Nie puszczaj bindów
2. Bądź spoko
3. Nie promuj innych serwerów
4. Admin ma zawsze rację
5. Jeśli admin nie ma racji zobacz 4

Teraz klasy:

1.Klasa d: teamują się z CI,mogą z SCP, mogą też z ochroną (tylko skuci)
2.Ochrona: teamuje się z naukowcami, mogą z klasą d (jeśli są skuci)
Nie mogą się teamować z SCP i CI
3. Naukowcy: teamują się z ochroną, mogą z klasą d (jeśli są skuci), może z CI gdy jest skuty
Nie mogą się teamować z SCP
4. SCP mogą teamować się z CI i z klasą d. Muszą zabić naukowców i ochronę
5. MTF to tak jak ochroną więc jak pisałem o ochronie to chodziło mi tez o MTF
6.CI muszą teamować się z klasą d, mogą , SCP i mogą z naukowcami (jeśli są skuci)Administracja ma obowiązek znać regulamin. Co nie znaczy że inni go mają nie znać


Na regulamin są nałożone prawa autorskie


Serwer Discord *Klik*