Regulamin Haremu S.C.P. !!!

Zabrania się : Zapraszamy na nasz Discord po więcej informacji
1. Zakaz używania cheatów lub wspomagaczy
2. Zakazuje się przeszkadzania administracji
3. Zakaz obrażania administracji
4. Zakaz zabijania samego siebie jako SCP
5. Zabieranie przedmiotów sojuszniczej klasie
6. Zakaz temowania:
a) SCP - Klasa D, MTF, Naukowiec, Rebelia Chaosu jeżeli klasa D jeszcze żyje
b) Klasa D - MTF *, Naukowiec ", SCP
c) Naukowiec - Klasa D", Rebelia Chaosu *, SCP
d) MTF - Klasa D *, Rebelia Chaosu, SCP
e) Rebelia Chaosu - Naukowiec *, MTF, SCP jeżeli klasa D jeszcze żyje
* - Jeżeli naukowiec/klasa D nie będzie związana
" - Jeżeli naukowiec/klasa D nie będzie związana lub klasa D/Naukowiec będzie miał broń
7. Zakaz skuwania sojuszników
8. Zakaz nadmiernego trollowania np.
- Nadużywanie czatu głosowego
- Puszczanie muzyki w trakcie rozrywki(z wyjątkami)
- Zamykanie drzwi przed nosem sojuszników
9. SCP 079 jest oddzielną klasą ma więc prawo do zabijania wszystkich na tesli
10. Zakaz poruszania tematów religijnych
11. Zakaz ujawniania danych osobowych
12. Zakaz przedłużania rundy
13. Zakazany jest Spawn kill,
14. Zakaz zabijania skutych klas D i Naukowców,
- Jeżeli osoba skuta obrażana oponenta /ucieka/nie powie o pojawieniu się oddziałówCI/będzie zagrażać ci życie, osoba taka może zostać rozstrzelana
15. Jeżeli Naukowcy są w środku placówki, MTF ma zakaz wysadzania placówki
16. Jeśli zauważysz, że osoba łamie regulamin zgłaszasz to administracji.
17. Samo sąd jest zakazany.
18. W sytuacji kiedy uważasz, że administrator źle postępuje masz prawo do zgłoszenia tego na odpowiednim kanale
19. Zakaz podszywania się pod administacje serwera
20. Każdy wobec regulaminu jest równy

Administracja decyduje o wyrządzeniu kary dla osób łamiących regulamin.
- Jeśli osoba winna okaże skruchę i poprawę kara zostanie zmniejszona.


Za dobre sprawowanie oczywiście nic Ci się nie stanie. Miłej gry!