<align="center">aby dobić na discorda </b>
Kliknij tutaj</size>

<align="center">
Regulamin


<align="center">
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania


Niedozwolone jest
Griefing czyli:
Zabieranie karty (można tylko klasa d)
Związywanie sojuszników
Zamykanie drzwi przed twarzą drużynie (można tylko jako klasa d)
Duża toksyczność
Team kill

============================================
Zasady Teamkill na discord
====================================
Zabrania się
Obrażania administracji
Używania cheatow
Używania zewnętrznych komunikatorów głosowych
Proszenia o range

=====================================
O każe ile będzie trwała decyduje administracja