<align="center">Ethernity SCP:SL Info</size=30>

discord.gg/cCFvZGT | http://j.gs/EQdL

<size=18>Zkrácená Pravidla Serveru

1) Je zakázán teaming mezi nepřáteli.
2) Je zakázán voice spam.
3) Je zakázáno nadávání, urážení hráčů.
4) Je zakázáno neplnění svého cílu.

Všechna pravidla naleznete na webové stránce.