<align="center">Project Gaming Network#2

INFORMACJE
eventy: nie
rekrutacja do administracji: wyłączona

STRONA
project-gaming.pl

ADRES SERWERA
project-gaming.pl:7782

SERWEROWY DISCORD
dc.project-gaming.pl

REGULAMIN
zgłaszać graczy można poprzez serwer discord w centrum pomocy lub zgłoszeniami za pomocą listy graczy bezpośrednio w grze

§1 Postanowienia Ogólne
1.1. Połączenie z serwerem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.3. Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.
1.4. Nadużywanie uprawnień administracyjnych należy zgłaszać poprzez centrum pomocy na discordzie serwera.
1.5. Przypadek łamania regulaminu należy niezwłocznie zgłosić administracji.


§2 Rozgrywka
2.1. Zakazuje się umyślnego wykorzystywania błędów gry.
2.2. Wszelakie nadużywanie mechaniki gry jak i funkcji serwera jest traktowane jako wykorzystywanie błędów gry.
2.3. Zakazuje się notorycznego obrażania/wyzywania innych graczy.
2.4. Zakazuje się podszywania pod innych.
2.5. Zakazuje się umyślnego przedłużania rundy.
2.6. Nazwa każdego gracza nie może zawierać reklam oraz nie może być obraźliwa.
2.7. Zakazuje się kampienia w jednym miejscu powyżej 8 minut niezależnie od klasy.
2.8. Zakazuje się afkowania.
2.9. Team Killing dozwolony jest tylko i wyłącznie w wypadku łamania regulaminu przez inną osobę.
2.10. Zabijanie osób zakutych bez konkretnego powodu jest zabronione.


§3 Voice Chat
3.1. Korzystanie z voice chatu w grze ogranicza się do języka polskiego i angielskiego, komunikacja w innych językach jest zabroniona.
3.2. Zakazuje się puszczania głośnych i/lub obraźliwych bindów.
3.3. Zakazuje się puszczania bindów w lobby.
3.4. Zakazuje się reklamowania.
3.5. Zabronione jest umyślne zagłuszanie voice chatu.
3.6. Zabronione jest używanie słów o podtekstach rasistowskich, ksenofobicznych, faszystowskich itp. (oczywiście mówimy tutaj o radykalnych przypadkach)
3.7. Z Voice Chatu powinny korzystać tylko i wyłącznie osoby posiadające sprawny mikrofon.


§4 Teamowanie & Sojusze
Klasa D: Klasa D (Dozwolone), Naukowiec (Dozwolone), NTF (Tylko gdy związany), Rebelia Chaosu (Sojusznik), SCP (Wróg)

Naukowiec: Klasa D (Dozwolone), Naukowiec (Sojusznik), NTF (Sojusznik), Rebelia Chaosu (Tylko gdy związany), SCP (Wróg)

NTF: Klasa D (Tylko gdy związany), Naukowiec (Sojusznik), NTF (Sojusznik), Rebelia Chaosu (Tylko gdy związany), SCP (Wróg)

Rebelia Chaosu: Klasa D (Sojusznik), Naukowiec (Tylko gdy związany), NTF (Tylko gdy związany), Rebelia Chaosu (Sojusznik), SCP (Dozwolone)

SCP: Klasa D (Wróg), Naukowiec (Wróg), NTF (Wróg), Rebelia Chaosu (Dozwolone), SCP (Sojusznik)