Regulamin Serwera

§1.Teamowanie.
Chaos - D-Class
Chaos - SCP
D-Class - Chaos
D-Class - Naukowiec
MTF/Ochrona - Naukowiec
MTF/Ochrona - D-class (o ile D-Class Zakuta)
SCP - Chaos

§2.Postanowienia ogólne.
1.Teamkill zabroniony. (Nie dotyczy D-Class)
2.Cheaty są zabronione.
3.Zakaz puszczania bindów.
4.Zakaz robienia "Radia Wolna Europa".
5.Zakaz promowania Nazizmu, Komunizmu itp.
6.Zakaz promowania innych serverów itp.
7.Zakaz rozpowszechniania poglądów nazistowskich itp.
Więcej informacji na serwerze DISCORD (kliknij)