<align="center">Arbuzownia

Discord: Discord

<size=30>Regulamin Zakazuje się:</size=10>

[1] Przeszkadzanie administracji.
[2] Używania oprogramowania wspomagających tzw. cheatów.
[3] Wykorzystywania błędów gry.
[4] Wychodzenie poza teren gry.
[5] Nadużywania voice chatu. Puszczania muzyki krzyczenia itp.
[6] Wymuszania eventów/itemów od administracji.
[7] Celowe przeszkadzanie drużynie.
[8] Bycie wulgarnym wobec innych.
[9] Współprac:
- MTF z CI, Klasą D, SCP.
- CI z Naukowcem, MTF.
- Naukowca z SCP, CI.
- Klasą D z MTF, SCP.
- SCP z Klasą D, Naukowcem, MTF.
[10] Propagowania: nazizmu, rasizmu itp.
[11] Celowe zabijanie samego siebie.
[12] Posiadanie obraźliwego nicku.