Serwer Tutel's Lab


REGULAMIN SERWERA TUTEL'S LAB</b>
Discord: Kliknij tutaj

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania
2. Na serwerze nie są tolerowane inne języki niż język polski
2.1 Można sporadycznie użyć języka obcego w kontekście np. żartu lub wypowiedzi
3. Zabrania się używania oprogramowania wspomagającego
4. Zakazane jest nadużywanie mikrofonu
4.1 Na serwerze są dozwolone bindy
4.1.1 Bindy nie mogą być "earrape"
4.1.2 Bana można dostać za nadużywanie bindów np. spamienie bindami
5. Zakazane jest teamowanie się: SCP-MTF /SCP-Naukowiec /MTF-klasa D/MTF-CI/ CI-Naukowiec
5.1 MTF = Ochroniarz
5.2 Zakazane jest zabijanie związanej klasy D/ Naukowca
5.3 Tolerowane jest jednorazowe przypadkowe zabicie związanego MTF'a albo CI'a, ale preferuje się nie zabijanie
6. Zakazane jest celowe samobójstwo jako SCP na tesli bądź skok za barierki przy pokoju z amunicją w heavy
6.1 Podpunkt 6 obowiązuje także SCP 049-2
7. Zakazane jest zabijanie SCP jako SCP 079
8. Campienie w celu przedłużenia rundy jest zabronione
8.1 Campienie w celu ucieczki jest dozwolone, jednak należy zmienić miejsce po upewnieniu się że jest bezpiecznie
9. Prosimy trzymać tematy polityczne poza serwerem
10. Podszywanie się pod innych graczy grozi banem permanentnym


Na serwerze discord możecie się odwołać od bana > </color>