PRAVIDLA
Nehackovat
Neglitchovat
Neteamovat v pořádku jsou [Reasecher a D-Class]
Neteamkillovat [Crossfire se dá vyřešit]
Vulgarita zakázaná [Hlavně vůči členům A-Teamu]
Zákaz Sebevraždy za SCP-049-2
Zákaz odpojení za SCP v případě že jste jako poslední
Zákaz griefingu!

Discord Link: https://discord.gg/R7xBbe

Ve případě Teamkillu kontaktujte A-Team