Nie znajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania!

Jest to pierwsza wersja tego HardRP!

Kliknij Regulamin

<size=100%>Dołącz na nasz DISCORD