1. Stosować się do zasad ogólnych scp sl
2. Można puszczać bindy z umiarem, gdy komuś to przeszkadza, musisz je wyłączyć
3. Każdy może się teamować o ile nie przedłuża to rundy
4. Zakaz teamkillu
5. Zakaz rasizmu, seksizmu i nazizmu
6. Klasy d Nie muszą się teamować
7. Zakaz nadużywania mikrofonu.
8. Zakaz bindów na spectate lub intercom'ie
9. Nakaz mówienia po polsku.
10. Zakaz uciekania z wierzy.
<color=blue>
https://discord.gg/WZPkzezSTS