<size=45>[PL] Zadupice HardRP

<size=20>Regulamin Serwera SCP:SL dostępny jest na Discord'dzie jak i na dole po przez link.

Discord (Kliknij)

Regulamin SCP:SL (Kliknij)

<size=20>Na Discord'dzie dostępne są rangi do zakupienia takie jak: "VIP", "SViP", "MVIP" oraz "Sponsor", dają one tzw SubClassy typu SCP-035, Administrator Placówki i wiele więcej, więcej informacji na naszym Discord'dzie!</color>