<size=28><b>F<size=28><b>a<size=28><b>c<size=28><b>i<size=28><b>l<size=28><b>i<size=28><b>t<size=28><b>y <size=28><b>S<size=28><b>k<size=28><b>y<size=28><b>r<size=28><b>o<size=28><b>n <size=28><b>[C<size=28><b>Z/<size=28><b>S<size=28><b>K]

<size=19><b> 《Main Discord》

<size=19><b><color=#3333FF> 《RP Discord》

<size=21><b><color=#fff56c>Skyron Rules

<size=13><b>《 1. Zákaz Fail RP. 》
<size=13><b>《 2. Nebuďte OOC (Out Of Character) příliš dlouho. 》
<size=13><b>《 3. Nevyužívejte Metagaming. 》
<size=13><b>《 4. Dodržujte FearRP, InjuryRP a všechny ostatní situační prvky. 》
<size=13><b>《 5. Známé jména lidí se nebudou udělovat. 》
<size=13><b>《 6. Zákaz TK a MTK (výjimkou jsou nařízení od vyššího personálu). 》
<size=13><b>《 7. Zákaz bezvýznamného zabíjení zatknutého personálu Třídy D. 》
<size=13><b>《 8. Zákaz teamování mezi SCP a všemi ostatními.
<size=13><b> SCP také nepracují spolu. 》
<size=13><b>《 9. Zákaz Shadowhittingu. 》
<size=13><b>《 10. Zákaz Griefingu. 》
<size=13><b>《 11. Zákaz používání hacků. 》
<size=13><b>《 12. Zákaz obcházení banů. 》
<size=13><b>《 13. Zákaz Voicespamu a Soundboardu do vysílačky, spectatu,
<size=13><b> v průběhu a u přípravy RP (např. když čekáte ve věži). 》
<size=13><b>《 14. Zákaz maření práce lidí a AT v rámci RP i mimo. 》
<size=13><b>《 15. Zákaz minimoddingu. 》
<size=13><b>《 16. Zákaz urážení členů serveru. 》
<size=13><b>《 17. Zákaz rasismu, nacismu a nenávistných projevů nebo náznaků. 》
<size=13><b>《 18. Zákaz propagace jiných serverů. 》
<size=13><b>《 19. Zákaz hledání trhlin v pravidlech. 》