[PL] <b><size=58>Telewizor NONRP</b></b></size>
Serwer discord: Telewizor
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Zakaz łamania prawa Polskiego
2. Zakaz propagowania treści nazistowskich, rasistowskich oraz dyskryminujących inne religie/ płcie
3. Zakaz teamkillowania
4. Zakaz puszczania głośnych bindów
5. Nie bądź debilem
6.9
7. Zakaz czitowania
8. Zakaz celowego popełniania samobójstwa
9. Admin nie ma zawsze racji
10. Administracja może banować za rzeczy nie uwzględnione w regulaminie
11. Max kampienie do 4 min
12. Jeśli teamujemy się z jakimś typem, to musimy teamować się z wszystkimi