TÜRKISH/TÜRKÇE

YARDIM VE DAHA FAZLA BILGI IÇIN DISCORD SUNUCUMUZA KATILIN

https://discord.gg/lenedauniverse

GENEL KURALLAR
1. Saygı ve Nezaket:
Tüm oyunculara karşı saygılı ve nazik olun. Hakaret, küfür veya aşağılayıcı dil kullanımı yasaktır.
2. Hile ve Kullanım:
Hile, script veya oyun hatalarını kötüye kullanmak kesinlikle yasaktır. Hile yapanlar kalıcı olarak sunucudan yasaklanacaktır.
3. Troll ve Taciz:
Troll, taciz veya diğer oyuncuları rahatsız edici davranışlarda bulunmak yasaktır.
4. Sunucu Kurallarına Uyma:
Admin ve modların talimatlarına uyulmalıdır. Kurallara uymayan oyuncular uyarılabilir veya yasaklanabilir.
5. Eğitim:
Birisi eğitimdeyse, onu öldürmek yasaktır.
6. Pembe şeker:
Pembe şeker kullanabilirsiniz. Bunun hiçbir cezası olmayacak.

OYUN IÇI DAVRANIŞ KURALLARI
1. Takım Oyunu:
Rolünüze ve takımınıza uygun şekilde hareket edin.
2. Objektifler:
Her takımın objektiflerini gerçekleştirmeye çalışın.
3. Sesli İletişim:
Sesli iletişimi sadece oyun içi uygun durumlarda kullanın. Gereksiz gürültü yapmaktan kaçının. (Voice changer, Intercomda soundpad, küfürlü soundpad, Lobby de soundpad, Radio'da soundpad) Oyun sonu Soundpad yasak değil.

SCP LER IÇIN KURALLAR
1. Saldırı:
SCP'ler yalnızca görevleri gereği insanları öldürebilirler. Gereksiz yere başka SCP'lere saldırmak yasaktır.
2. Takım Oyununa Engel Olma:
SCP olarak takım arkadaşlarınıza (diğer SCP'lere) yardımcı olun ve onların objektiflerine engel olmayın.
3. Kendi Hayatınızı Riske Atma:
Kendi hayatınızı tehlikeye atmaktan kaçının.
4. Takım Yapma:
SCP'ler, Chaos Insurgency (Kaos İsyancıları) ile takım yapabilir.
5. Kendini öldürme:
Zombi olarak (bilerek) kendini öldürmek yasaktır.

D-CLASS VE BILLIM INSANLARI IÇIN KURALLAR
1.Light Containment Zone (LCZ) Kuralları:
Light Containment Zone'da silahsız D-Class'ları vurmak yasaktır. Ancak, D-Class'ların elinde silah varsa veya kaçışa çalışıyorsa vurulabilirler.
2. Takım Çalışması:
Bilim insanları ve D-Class'lar, kaçış için iş birliği yapabilirler.
3. Gereksiz Şiddet:
Gereksiz şiddetten kaçının ve diğer oyuncularla çatışmadan önce iyi düşünün.

GÜVENLIK MTF IÇIN KURALLAR
1. D-Class Davranışı:
D-Class'ları LCZ'de vurmak yasaktır, ancak ellerinde silah varsa veya kaçıyorlarsa vurulabilirler.
2. Bilim Adamlarını Koruma:
Bilim adamlarını korumak öncelikli görevinizdir.
3. Takım Çalışması:
MTF ve Güvenlik personeli olarak SCP'leri öldürün ve görevlerinizi tamamlayın.
4. Takım Yapma:
Güvenlik ve MTF, yalnızca kendi takımlarıyla iş birliği yapabilirler. SCP veya Kaos İsyancıları ile takım yapmak yasaktır.

CHAOS INSURGENCY IÇIN KURALLAR
1. Takım Çalışması:
Chaos Insurgency üyeleri, SCP'lerle takım yapabilirler.
2. Görevler:
Kaçakları serbest bırakmak ve MTF ile Güvenlik güçlerine karşı savaşmak öncelikli görevinizdir.
3. Dikkatli Hareket:
Kaçakları serbest bırakırken dikkatli olun ve mümkün olduğunca D-class'lara yardımcı olun.

ENGLISH

JOIN OUR DISCORD SERVER FOR HELP AND MORE INFORMATION

https://discord.gg/lenedauniverse

GENERAL RULES
1. Respect and Courtesy:
Treat all players with respect and courtesy. Insults, profanity, or derogatory language are prohibited.
2. Cheating and Exploitation:
Cheating, scripting, or exploiting game glitches is strictly prohibited. Cheaters will be permanently banned from the server.
3. Trolling and Harassment:
Trolling, harassment, or behavior that disturbs other players is prohibited.
4. Compliance with Server Rules*:
Players must follow the instructions of admins and mods. Players who do not comply with the rules may be warned or banned.
5. Training:
If someone is in training, it is prohibited to kill them.
6. Pink Candy:
You can use pink candy. There will be no penalty for this.

IN-GAME BEHAVIOR RULES
1. Team Play:
Act according to your role and team.
2. Objective:
Strive to achieve your team's objectives.
3. Voice Communication:
Use voice communication only when appropriate in-game. Avoid unnecessary noise. (Voice changers, soundpads on intercom, profane soundpads, soundpads in the lobby, and soundpads on the radio are prohibited.) Soundpads are not banned at the end of the game.

RULES FOR SCPS
1. Attack:
SCPs may only kill humans as required by their objectives. Unnecessary attacks on other SCPs are prohibited.
2. Do Not Hinder Team Play:
As an SCP, assist your teammates (other SCPs) and do not obstruct their objectives.
3. Avoid Risking Your Life:
Avoid putting your life at unnecessary risk.
4. Teaming:
SCPs can team up with Chaos Insurgency.
5. Self-Harm:
Intentionally killing yourself as a zombie is prohibited.

RULES FOR D-CLASS AND SCIENTISTS
1. Light Containment Zone (LCZ) Rules:
In the Light Containment Zone, it is prohibited to shoot unarmed D-Class. However, if D-Class have a weapon or are attempting to escape, they can be shot.
2. Teamwork:
Scientists and D-Class can cooperate to escape.
3. Avoid Unnecessary Violence:
Avoid unnecessary violence and think carefully before engaging in conflicts with other players.

RULES FOR SECURITY AND MTF
1. D-Class Behavior:
In the LCZ, it is prohibited to shoot D-Class, but they can be shot if they have a weapon or are attempting to escape.
2. Protect Scientists:
Protecting scientists is your primary duty.
3. Teamwork:
As MTF and Security personnel, work together to kill SCPs and complete your objectives.
4. Teaming:
Security and MTF can only cooperate with their own teams. Teaming with SCPs or Chaos Insurgency is prohibited.

RULES FOR CHAOS INSURGENCY
1. Teamwork:
Chaos Insurgency members can team up with SCPs.
2. Objectives:
Your primary duty is to free the captives and fight against MTF and Security forces.
3. Careful Movement:
Be cautious while freeing captives and assist D-Class as much as possible.