<size=50>
Tổ Chức SCP Việt Nam
</size=40>


This server is dedicated for Vietnamese-speaking players only. No other language is allowed. For further information, please contact [email protected].

Chào mừng các nhân sự đến với Tổ Chức.
Các nhân sự hãy truy cập hệ thống giao tiếp của Tổ Chức bằng cách nhấp vào liên kết này.

Những quy định chung của Tổ Chức đối với các nhân sự:
1. Không gây sự, xúc phạm các nhân sự khác của Tổ Chức.
2. Không phá hoại trận đấu, lợi dụng bug hoặc sử dụng hack/cheat.
3. Không sử dụng Phòng Phát Thanh để quảng cáo, mời chào các nội dung không liên quan đến Tổ Chức hay SCP.
4. Các SCP không được liên minh với nhân sự cấp D.

Những thay đổi trong máy chủ của Tổ Chức:
1. Đầu đạn hạt nhân sẽ tự động kích hoạt tại phút thứ 30 của trận đấu.
2. SCP-049 có thể nói với người thông qua nút V.
3. Lượng máu của SCP-049-2 được tăng từ 300 lên 700.
4. Lượng máu của SCP-173 được tăng từ 3200 lên 4700.
5. SCP-939 sẽ hồi lại 150 máu cho mỗi mục tiêu tiêu diệt được.

Mọi thắc mắc và khiếu nại vui lòng liên hệ [email protected].
Chúc các nhân sự một ngày tốt lành!