<size=40>
Tổ Chức SCP Việt Nam
</size=40>


This server is dedicated for Vietnamese-speaking players only. No other language is allowed. For further information, please contact [email protected].

[Nhấn vào đây][Nhấn vào đây][Nhấn vào đây]
[Nhấn vào đây][Nhấn vào đây][Nhấn vào đây]
[Nhấn vào đây][Nhấn vào đây][Nhấn vào đây]

Chào mừng các nhân sự đến với Tổ Chức.
Những quy định chung của Tổ Chức đối với các nhân sự:
1. Không gây sự, xúc phạm các nhân sự khác của Tổ Chức.
2. Không phá hoại trận đấu, lợi dụng bug hoặc sử dụng hack/cheat.
3. Không sử dụng Phòng Phát Thanh để quảng cáo, mời chào các nội dung không liên quan đến Tổ Chức hay SCP.
4. Các SCP không được liên minh với nhân sự cấp D.

Gameplay hiện tại là mặc định, các mod plugin không ảnh hưởng tới trò chơi. Các nhân sự sẽ được trải nghiệm tất cả những gì mà nhà phát triển Northwood Studios mang lại.

Mọi thắc mắc và khiếu nại vui lòng liên hệ [email protected].
Chúc các nhân sự một ngày tốt lành!