EkipaPrzymierza!
Serwer gdzie każdy może być sobą!


REGULAMIN SERWERA:
1.1 Zakaz zabijania członków drużyny (TeamKilling).
1.2 Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.3 Podszywanie się pod innych użytkowników/administratorów jest surowo karalne.
1.4 Administracja zezwala sobię na dobrowolną zmianę regulaminu w każdym momencie.
1.5 Bycie toksycznym, niemiłym jest przykre i tak nie rób :(.
1.6 W oddziałach MTF obowiązuje hierarchia.
1.7 Na serwerze panuje zakaz komunikacji w innym języku niż polski i angielski
1.8 Administracji zabrania się celowego zajmowania slotów, braku w kolejce respawnu (mtf/ci), celowego forceclassowania się na starcie rundy.
1.9 Wszelkie "zgadywanie się grupowo" na discordzie bądź innych komunikatorach głosowych będzie surowo karane. Głównie for meta gaming
2.0 Dozwolone sojusze:

Legenda: Dozwolony | Może być | Musi być skuty |Niedozwolony
Klasa-D: Klasa-D | Chaos | MTF | Naukowcy | SCP
Chaos: Klasa-D | Chaos | MTF | Naukowcy | SCP
MTF: Klasa-D | Chaos | MTF | Naukowcy | SCP
Naukowcy: Klasa-D | Chaos | MTF | Naukowcy | SCP
SCP: Klasa-D | Chaos | MTF | Naukowcy |

Discord: https://discord.gg/D8QKBKjcvk