Regulamin
W
aterenjoyers


Zapraszamy na nasz Discord:
Klikaj tutaj


1. Działanie na szkodę swojej drużynie jest zabronione.
2. Zakazane jest używanie bindów / modulatorów oraz nadużywanie mikrofonu.
3. Zakaz zabijania związanych Klas D bez sensownego powodu.
4. Zakaz przeszkadzania administracji.
5. Zakaz umyślnego wydłużania gry.
6. Zakazane jest dyskryminowanie innych
7. Zakaz reklamowania.
8. Zakazuje się prowokowania innych, podszywanie się pod innych oraz tworzenie multikont w celu uniknięcia kary
9. Zakaz wykorzystywania błędów gry, jeżeli te wpływają na rozgrywkę.
10. Zakaz popełniania samobójstwa / reconnectu w celu uniknięcia gry daną klasą.
11. Zakazane jest zawieranie sojuszy z drużynami przeciwnymi.
12. Zakazany jest teamkilling.
13. Zakaz bycia toksycznym.