SERVER INFO

REGULAMI|
Regulamin Serwera SCP: SL [PL] Sun20 HardRP
discord:https://discord.gg/CC87SwVX
§1. Zasady Ogólne

1. Szanuj wszystkich graczy.
2. Unikaj używania wulgaryzmów i mowy nienawiści.
3. Zakaz stosowania cheatów, hacków i exploitów.

§2. Komunikacja

1. Nie spamuj na czacie ani w komunikacji głosowej.
2. Unikaj krzyczenia i przerywania innym.
3. Używaj odpowiednich kanałów komunikacji zgodnie z ich przeznaczeniem.

§3. Zasady Gry

1. Nie działaj na szkodę drużyny (teamkilling).
2. Nie współpracuj z przeciwną frakcją.
3. Graj zgodnie z zasadami fair play.
4. Brak wymuszonego odgrywania ról (non-RP).

§4. Bezpieczeństwo

1. Nie udostępniaj swoich ani cudzych prywatnych informacji.
2. Zgłaszaj nieodpowiednie zachowania do administracji.

§5. Treści i Media

1. Zakaz publikowania treści NSFW.
2. Nie udostępniaj materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

§6. Reklama

1. Zakaz reklamy innych serwerów, usług i produktów bez zgody administracji.

§7. Boty i Skrypty

1. Używanie botów i skryptów jest zabronione.

§8. Nazwy Użytkowników i Awatary

1. Zakaz używania obraźliwych lub wulgarnych nazw i awatarów.

§9. Egzekwowanie Regulaminu

1. Administracja ma prawo do karania graczy za naruszanie regulaminu.
2. Decyzje administracji są ostateczne i niepodważalne.

§10. Zmiany w Regulaminie

1. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
2. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach.

§11. Postanowienia Końcowe

1. Korzystanie z serwera jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad i życzymy miłej gry!
||@everyone||