<size=50>
Afternight Roleplay
</size=40>


<size=35>
Discord server</size=30>
</color>
<size=20>
Klikněte zde pro připojení</size=25>
</color>

<size=15>
Pro připojení musíš na Discord serveru zažádat o Whitelist!</size=15>