<size=50>
Afternight
</size=40>


<size=35>
Discord server</size=35>
</color>
<size=20>
Klikněte zde pro připojení!</size=20>
</size=10></align>
</color>

<size=25>
Pravidla jsou na našem webu.</size=25>

<size=20>