<size=60>
Afternigh
<size=35><align="center">Naše webové stránky!</size=25>

<size=20>
Klikněte zde pro zobrazení!

<size=10>
(Pravidla jsou součástí webu)


<size=35>
Náš Discord server.

<size=20>
Klikněte zde pro připojení!