〈P<color=#C50000><color=#FFFFFF>L〉<color=#FFFFFF><color=#9451cf> Galaktyka HRP
</size=40>


<size=15><color=#540699>
---------------------------------------------------------------------------
<size=25><align="center"><color=#9451cf>Kontakt:
<align="center"><size=14>>Discord<
<size=15><align="center"><color=#8f31e0>Email:<size=14><color=#8d1df0>[email protected]
<size=15><color=#540699>

---------------------------------------------------------------------------
<size=25><align="center"><color=#9451cf>Regulamin Znajdziesz w tym linku:

<align="center"><size=14>>REGULAMIN<
<size=15><color=#540699>
---------------------------------------------------------------------------
<size=25><align="center"><color=#db3d3d>Owner Sieci:

<align="center">Tymek
<align="center">Bubus
<align="center">Sevi

<align="center">Główny Technik:
<align="center">Astlinka