Regulamin:
1.Na serwerze discord
2.Nie znajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go
3.Administracja jest ponad regulaminem
------------------------------------------
Discord - https://discord.gg/aEMwxA8Ybt