Awokado
____________________________________________________________________
Discord: </color>AwokadoSCP</size></i></b>
Email: </color>[email protected]</size></color>

Regulamin :

Regulamin serwera Awokado
1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
2. Only Polish.
3. Bindy można puszczać tylko za pozwoleniem zarządcy, które wygasa, gdy ten opuszcza grę.
3.1. Zakazane jest nadużywanie mikrofonu.
4. Zakazany jest griefing (działanie na szkodę swojej drużyny).
4.1. Zakazany jest teamkilling (zabijanie członków swojej drużyny).
5. Zakazane jest zabijanie związanego gracza (wyjątkiem jest jego ucieczka).
6. Zakazany jest spawnkilling (zabijanie graczy zaraz po ich spawnie).
7. Zakazane jest przeszkadzanie administracji.
8. Zakazane jest wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę (zabijanie teamkillerów).
9. Zakazane jest campienie w miejscach, do których wejścia jest wymagana karta, wykluczając: SCP-049, SCP-096, SCP-079.
9.1. Zakazane jest campienie dłużej niż 3 minuty w jednym miejscu (zmiana pomieszczenia i powrót nie resetuje czasu).
9.2. Zakazane jest campienie w strefie ucieczki.
10. Zakazane jest dzielenie się poglądami politycznymi.
10.1. Zakazane jest poruszanie tematów religijnych.
11. Zakazane jest ujawnianie administratora, który ma ukrytą rangę.
12. Zakazane jest obrażanie społeczności serwera, jak i samego serwera.
12.1. Obowiązuje kultura słowa.
13. Zakazane jest wykorzystywanie bugów gry.
14. Zakazane jest reklamowanie się w jakiejkolwiek postaci.
15. Zakazane jest wchodzenie w trudno dostępne miejsca.
16. Zakazane jest podszywanie się pod graczy i administrację serwera.
17. Zakazane jest popełnianie samobójstwa.
17.1. Zakazane jest opuszczanie gry podczas przemiany w SCP-049-2
18. Admin ma zawsze rację.
____________________________________________________________________

</align>
<align="center">
Na serwerze discord możecie się odwołać od bana link > </color> DISCORD</size></i></b><size=15> <