DISCORD Pieczarkowni
DISCORD Złej Dzielnicy

Link do regulaminu vsr scp
----------------------------------
Regulamin serwera scp:

-Regulamin serwera jest tylko i wyłącznie własnością serwera Pieczarkownia-

ZASADY OGÓLNE PANUJĄCE NA SERWERZE:

-Nie przeczytanie regulaminu ze strony gracza w żadnym aspekcie nie zwalnia go z przestrzegania rozporządzenia

-Na serwerze obowiązuje język polski

-Nick użytkownika musi być czytelny

-SCP mają obowiązek wzajemnej współpracy

ZAKAZY ORAZ ZEZWOLENIA
Zakazuje się:
-tk, masstk, spawnkill (NIE DOTYCZY KLASY D)
-rasizmu bądź braku tolerancji
-gryfingu ze strony gracza
-zabicie gracza, który był skuty (zasada nie dotyczy scp)
-celowego przedłużania rundy dłużej niż 5 min
-kampienia (jeżeli sytuacja tego wymaga jest to dozwolone)
-podszywanie się pod innych użytkowników, tworzenie multikont aby uniknąć bana
-braku współpracy z administracją (próby uniknięcia kary/utrudnianie)
-wykorzystywanie błędów gry bądź pluginów
-reklamowanie innych serwerów
-korzystania z wspomagaczy (jeśli taka sytuacja miałaby miejsce natychmiastowo zostaje zgłoszona wyżej)
-zakazuje się również popełniania samobójstwa jako scp (dotyczy również 049-2)

Pozwala się:
-puszczania bindów pod warunkami:
•nie mają niczego co zakazuje serwer
•jeśli gracz bądź administracja zwróci uwagę gdyż przeszkadza to w rozgrywce lub w komunikacji użytkownik natychmiastowo ma je wyłączyć
- ogólne teamowanie (każdy z każdym) w razie wątpliwości tablica sojuszy znajduje się na naszym dc oraz poniżej jednakże jeśli dochodzi do ogólnego teamowania gracze nie mogą celowo zdradzać pozycji innych.
Kolejnym warunkiem tego to min. liczba osób w teamie-2
-zalecana jest również współpraca z administracją ;))

Tablica Sojuszy