1.Nieznajomość regulaminu nie zwalni z jego przestrzegania
2.W grze rozmawiamy tylko po polsku
3.Griefing jest zabroniony
4.Zakaz spawn killowania i team killowania
5.Nie można kampić chyba że SCP-173 SCP-049 SCP-096
6.Osoby związane nie podlegają sojuszom , zakaz ich zabijania ,chyba że CI-Klasa D Naukowiec-MFO ,Nie można ich zabić dopóki nie wykonuje osoba poleceń osoby z skórkom
7.Obowiązuje kultura
8.RP nie obowiązuje ale można stosować
9.Regulamin może ulec zmianie