<size=30>
ReaktorOwO
</size=40>

Zapraszamy na Discord DISCORD.
<size=30>
Sojusze
</size=40></b>
SCP: SCP CI może ale nie musi
Klasa D: Klasa Dnie musi CInie musi
MTF: NAUKOWIEC Klasa DJeśli Jest skuta CIJeśli Jest skuta
NAUKOWIEC: MTF
CI: Klasa D może być ale nie musi SCP może ale nie musi
<size=30>
REGULAMIN
</size=40></b>
1.Zakaz Chetowania

2.Zakaz krzyczenia puszczania bindów i puszczania piosenek na intercom

3.Zakaz TeamKill okaleczania drużyny

4.Zakaz wyzywania serwera i administracji

5.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania

6.Całkowity zakaz reklamowania czegokolwiek na serwerze, discord lub/i forum bez zgody

7.Całkowity zakaz przeszkadzania w eventach

8.Zakaz proszenia admina o range lub o event

9.Za bycie debilem, posiadanie ujemnego poziomu iq lub masowe łamanie regulaminu Administracja ma prawo nałożyć permanentnego bana na gracza

10.Zakazuję się podszywania pod administracje

11.Zakaz bycia toxic