<size=30>
OxyGen CZ / EU
</size=35>
<size=25>
Discord
</size=30>

<size=20>
!! Pravidla !!
</size=25>


I-I Komunikace I-I
1) Zákaz N-Word !
2) Zákaz Nadávek !
3) Povolené pouštění soundboardu*
4) Respetkuj názory jiných lidí !

I-I Pravidla serveru I-I
1) Zákaz zabíjení svých spoluhráčů
2) Zákaz zdržování hry jakýmkoliv způsobem.
3) Zákaz teamovat s cizím hráčem z jiné skupiny
4) Zákaz grief
5) Legit urážení AT. nesmíš chápem se jo ?
6) Zákaz používání hack/clientu
7) Zákaz dělat si reklamy
8) Crossfire je zakázán </align>