REGULAMIN SERWERA

§1 ZAKAZUJE SIĘ

§1.1 Obowiązuje zakaz reklamowania innych serwerów SCP pod groźbą permanentnego bana.
§1.2 Krzyczenia, puszczania muzyki, piszczenia i wydawania denerwujących dźwięków przez mikrofon i interkom.
§1.3 Braku kultury i nadmiernego przeklinania.
§1.4 Współpracy:
Klasa D z: SCP, MTF
Naukowcy z: SCP, CI
SCP z: Klasa D, Naukowcy, MTF, CI
CI z : MTF+, Naukowcy+, SCP
MTF z: SCP, CI+, Klasą D+
+-Z wyjątkiem skucia.
§1.5Propagowania/popierania: Nazizmu, komunizmu, rasizmu itp.
§1.6 Obrażania innych graczy.
§1.7 Używania niedozwolonego oprogramowania, błędów gry itp.
§1.8 Posiadania obraźliwych, wulgarnych, składających się z samych nierozpoznawalnych przez grę znaków nicków.
§1.9 Podszywanie się pod administratora bądź moderatora.
§1.10 Celowemu spalania kart identycznej klasie.
§1.11 Samobójstwo jako SCP jest zabronione.
§1.12 Kampienie/ Przedłużanie gry bez celu (np. poprzez zamknięcie się w pomieszczeniu na kartę) jest zabronione.
§1.13 Team killowania - wyjątek:
-Niesłuchanie się rozkazów
-Ukradnięcie przedmiotów
-Zamykanie drzwi przed twarzą
§1.14 Zakaz faworyzacji jednych osób nad innymi (kolegów, znajomych, osób sławnych)

§2 NAKAZUJE SIĘ

§2.1 Stosowania się do zasad regulaminu.
§2.2 Zgłaszania osób używających niedozwolonego oprogramowania oraz błędów gry!
§2.3 Zgłaszania osób łamiących regulamin.

Jeśli administrator uzna, że utrudniasz jego pracę, ma prawo nałożyć karę.
Administracja ma zawsze racje.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

§4 Rozwiązywanie sporów
§2.1 Wszelkie spory rozwiązujemy na serwerze Discord: https://discord.gg/q7aMZunAm7